top of page

Son yıllarda verinin çokluğu, işlenmesi ve anlamlandırılması gerekliliği bizleri makinelerin hesaplama gücünden yararlanmaya mecbur kılmıştır. Makinelere işlerimizi yaptırabilmek için onlarla konuşmak, makineleri programlamak gereklidir. Günümüz dünyasında en az bir programlama dili öğrenmek kaçınılmaz hale gelmiştir.

 

C# programlama dili öğrenmesi kolay, birçok platformda desteklenen ve Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Teknoloji olarak .Net Framework altyapısı üzerinde çalışan C# dili güçlü bir geliştirme ortamına ve birçok hazır kütüphaneye sahiptir. Bunun yanında web ortamında Microsoft tarafından desteklenen zengin içeriklere sahiptir. C# en popüler programlama dillerinden birisidir ve %100 nesne yönelimlidir.

 

C# programlama dili kullanarak şunları yapabilirsiniz;

 

 • Web Uygulamaları Geliştirme (Asp.NET)
 • Mobil uygulamalar Geliştirme
 • Web Servisi Uygulamaları Geliştirme
 • Konsol Uygulamaları Geliştirme
 • DLL Yazma
 • Windows Form Uygulamaları Geliştirme
 • Oyun Tasarlama (Unity v.b)

   

Programlama mantığını öğrenmek ve bu dünyada yerinizi almak istiyorsanız şimdi C# öğrenmeye başlayın!

 

Eğitim Konuları:

 

 • Algoritma ve problem çözme yaklaşımı

  Problem nedir?

  Problem çözümü

  Tünel problemi

  Algoritma nedir?

  Makarna pişirme algoritması

  Bilgisayarda algoritma ile problem çözüm örnekleri

  Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan algoritma

  Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını bulan algoritma

  Klavyeden girilen n adet sayının ortalamasını bulan algoritma

  Akış diyagramı nedir?

  Akış diyagramı sembolleri

  Bilgisayarda akış diyagramı ile problem çözüm örnekleri

  Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan algoritma

 • Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını bulan algoritma

  Klavyeden girilen n adet sayının ortalamasını bulan algoritma

 • Programlama nedir? C# programlama dili ve Visual Studio Geliştirme Ortamı

  Sayısal bilgisayarların çalışma mantığı

  Makine Dili nedir?

  Programlama nedir?

  Kaynak kodu, derleyici ve yorumlayıcı kavramları

  Yüksek seviye programlama dilleri

  C# programlama dili

  .net Framework nedir?

  Visual Studio geliştirme ortamının indirilmesi ve kurulumu

  Windows konsol uygulaması oluşturma

  C# programlama dilinin genel yapısının tanıtılması

  İlk kodlama örneğimiz, Merhaba Dünya!

 • Veri türleri, sabitler, değişkenler ve operatörler, hata yakalama

  Bir bilgisayarda bellek organizasyonu

  Veri türleriSayısal veri türleri

  Tam sayı veri türleri

  Kayan noktalı veri türleri

 • Karakter veri türleri

  Mantıksal veri türleri

  Metinsel (karakter dizisi) veri türleri

  Değişken nedir? Değişken tanımlama ve kullanma

  Sabit nedir? Sabit tanımlama ve kullanma

  Konsol ekranında klavyeden veri okuma

  Veri tipleri arasında dönüşüm

  Diziler

  Operatörler

  Aritmetiksel operatörler

 • Karşılaştırma operatörleri

  Mantıksal operatörler

  Derleme zamanı hataları

  Çalışma zamanı hataları

  Debug işlemi ve adım adım çalıştırma

 • Karar yapıları ve döngüler

  if-else-elseif yapısı

  switch yapısı

  for döngüsü

  while döngüsü

  do-while döngüsü

 • Sınıf kavramı, metotlar ve nesne yönelimli programlama

  Sınıf nedir?

  Bir sınıfın üyeleri

  Alan(field) kavramı

 • Özellik(property) kavramı

  Metotlar

  Bir sınıfın üyelerine erişim anahtarları

  public üyeler

 • private üyeler

  protected üyeler

  inline üyeler

  static anahtar kelimesi

  Sınıflarda kalıtım kavramı

  Sınıflarda kapsülleme kavramı

  Sınıflarda çok biçimlilik kavramı

  Hazır sınıflar

  Koleksiyonlar sınıfları

 • Random sınıfı

  Math sınıfı

 • Windows Form Uygulamaları

  Form uygulaması oluşturma

  Araç kutusunun tanıtılması

  Özellikler penceresinin tanıtılması

  En sık kullanılan temel kontroller

  Form

 • Label

  TextBox

  Button

  Panel

  CheckBox

  RadioButton

  ListBox

  ComboBox

  Image

  MenuStrip

  Timer

  Form tasarlama

  Kontrollerin özelliklerini çalışma zamanı okuma ve değiştirme

  Olaylar(events)

  Kaynak(resource) kullanma

  Dosyalama işlemleri

 • Proje (tik tok toe oyunu)

 

Eğitiminiz şunları içerir:

18 saat eğitim ve final projesi

Coding with C# Sertifikası
Yonca Özgün Akademi Kaynaklarına Ömür Boyu Sınırsız Erişim

 

Çevrimiçi Kurs Gereksinimleri:
- Mac ya da Windows PC
- Zoom Video Konferans programı

- Internet bağlantısı

C# Yaz Kampı

1.200,00₺Fiyat
KDV hariç
  bottom of page